Tarjoamani palvelut

Saavutettavuus

SELKEÄN JA YMMÄRRETTÄVÄN VERKKOTEKSTIN KIRJOITTAMINEN

Mitä?

Saavutettavuuskoulutuksen ytimenä on digipalvelulaki. Koulutus ei perehdy lain teknisiin vaatimuksiin, vaan keskittyy verkkosivujen saavutettavaan sisältöön eli selkeän ja ymmärrettävän tekstin kirjoittamiseen. 

Koulutuksessa kiinnitämme huomiota tekstin selkeään ja ymmärrettävään rakenteeseen, sanastoon sekä kielen rakenteisiin, mutta myös muun muassa saavutettavien linkkitekstien kirjoittamiseen. Koulutus sisältää konkreettisia kirjoitusohjeita ja -vinkkejä siitä, miten tekstistä saadaan selkeä ja ymmärrettävä.  Jokaisessa aihealueessa on esimerkkejä niin selkeistä ja ymmärrettävistä teksteistä kuin selkeyttämistä kaipaavista teksteistä. Tekstiesimerkit ovat koulutettavan organisaation verkkosivuilta poimittuja.

Koulutus voidaan koostaa joko kahdesta osiosta, yleiskoulutuksesta sekä tekstipajasta (2 + 2 tuntia) tai ilman tekstipajaa (2 tuntia). Koulutus on helppo järjestää etänä. 

Osallistujat saavat koulutuksen jälkeen tiivistelmän koulutuksen ydin asioista.

Kesto?

2 tuntia yleiskoulutus

2 tuntia tekstipaja

Kenelle?

Julkiset ja yksityiset toimijat kaikilta aloilta.

Koulutuksesta sanottua:

"Koulutus aukaisi silmiä, ja asiantuntijamme tarkastelevat nyt omia tekstejään kriittisesti." (Hanne Rantala, viestintäpäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto).

"Paljon hyviä käytännön esimerkkejä ja erityisen hyvää oli se, että esimerkit olivat meidän omilta sivuilta. Ei tavallaan voi "paeta" siihen uskoon, että ei meillä ainakaan kirjoiteta tuollaisia tekstejä." (Pia Hurtta, kansanvälisten asioiden sihteeri, Kymenlaakson liitto).

"Koulutus sai minut ajattelemaan omaa kirjoitustyyliäni. Mitä merkitystä on viestiä, ellei kohderyhmä ymmärrä kirjoittamaani. Kyllä, selkeä kirjoittaminen säästää aikaa!" (Soile Kauttio, viestintäasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 

 Saavutettavuuskoulutukset:

- Porin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Posion ja Ranuan virkahenkilöt (2022)

- SataSote, Satakunnan yhteisökeskus (2021)

- Kauhajoen kaupunki, Kurikan kaupunki, Porin kaupunki (2021)

- Teuvan, Isojoen, Karijoen kunnat (2021)

- Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kainuun, Varsinais-Suomen, Satakunnan maakuntaliitot (2020-2021)

- Seinäjoen kaupunki (2020)

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hankeviestijät (2020)   

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, henkilöstö (2020) 

- Seinäjoen AMK, henkilöstö (2019)

 - Laihian kunta, virkahenkilöt (2018)                                                              

Selkomukautukset

SELKOKIELI ON AVAIN TIETOON.

Mitä?

Selkomukautuspalvelun tarkoituksena on saada helposti julkisten ja yksityisten toimijoiden asiakastekstit muotoon, jota kaikkien lukijoiden on helppo lukea ja ymmärtää. Lähetä yleiskielinen teksti minulle sähköpostilla, ja minä mukautan sen selkokielelle. Teksti voi olla yksittäinen asiakastiedote, ohjeistus tai lomake, mutta myös isompi kokonaisuus erilaisia tekstejä. Pyydä tarjous ennen tekstin lähettämistä.   

Kenelle?

Julkiset ja yksityiset toimijat kaikilta aloilta.

Selkomukautukset (2020 - 2021)

- Me-säätiö

- Suomen Punainen Risti (yhteistyö jatkuu)

- Rauman kaupunki, lääkinnällinen kuntoutus 

- Päijät-Sote, KOHTI-hanke (yhteistyö jatkuu)

- Aivovammaliitto 

- Ilmarinen 

- Asumisterveysliitto 

- Terapiaperhonen Oy 

- Väestöliitto (yhteistyö jatkuu)

- Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turku 

- Aspa-säätiö, asumisen opas 

- Seinäjoen kaupunki, ikääntyvien kulttuuritoiminta 

- Taitekohta Oy, Tiina Kuopanportti, edunvalvonta 

- Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (yhteistyö jatkuu)

Selkomukautukset (2022)

- ADHD-liitto ry 

- Espoon kaupunki 

- Helsingin kaupunki, etsivä nuorisotyö 

- Helsingin kaupunki, työllisyyspalvelut 

- Kuuloliitto ry

- Naisjärjestöjen keskusliitto 

- Oulun seudun omaishoitajat ry

- Psoriasisliitto 

- Suomen Punainen Risti

- Työturvallisuuskeskus 

- Vantaa-Kerava sote

Selkomukautustyöstä sanottua:

"Sanna-Leena on mukauttanut nopealla toimitusajalla viestejämme kaupunkilaisille selkokielisiksi. Olemme tehneet yhteistyötä kutsukirjeiden, esitysten ja somevideoiden kanssa erityisesti maahan muuttaneiden kaupunkilaisten tavoittamiseksi." (vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön viestintä)

"Sanna-Leenan kanssa yhteistyö sujuu. Asiantuntemus ja ammattitaito näkyy kaikessa tekemisessä ja lopputulos on aina laadukas. Jos tarvitset teksteihisi selkokieltä tai muunlaista selkeytystä, tässä on siihen osaaja. Lämmin suositus!" (Tiina Kuopanportti, Taitekohta Tiina Kuopanportti Oy)


Selkokielen koulutukset

SELKOKIELELLÄ KIRJOITTAMINEN JA PUHUMINEN

Mitä?

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä helposti osallistujien tietoisuutta selkokielestä sekä sen tarpeesta Suomessa. Lisäksi tarkoituksena on auttaa heitä oivaltamaan yleiskielen ja selkokielen erot sekä ymmärtämään selkokielisen viestinnän merkitys selkokielen kohderyhmien elämässä.

Kirjoittamisen koulutus sisältää konkreettisia ja käytännönläheisiä kirjoitusohjeita ja -vinkkejä siitä, miten selkotekstiä kirjoitetaan. Lisäksi yleiskielisiä tekstejä käsitellään yhdessä keskustellen sekä kouluttajan selkovaihtoehtoja tutkien. Osallistujat pääsevät myös itse selkomukauttamaan tekstejä. 

Puhumisen koulutus sisältää konkreettia selkopuhumisen ohjeita ja vinkkejä. Puhetilanteita harjoitellaan käytännössä ja keskustellaan niiden mahdottomuuksista sekä mahdollisuuksista.  

Kesto?

2-4 tuntia koulutuksen räätälöinnistä riippuen.  

Kenelle?

Sisällöntuottajat, sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunta, maahanmuuttajapalveluiden henkilökunta, vankiloiden henkilökunta, opettajat jne. 

Selkokielen koulutukset:

- Alma Talent (2022)

- Gofore (2022)

- Espoon kaupunki (2022)

- Seinäjoen ammattikorkeakoulu (2021)

- Kieliasiantuntijat ry (2021, 2022)

- Museoalan ammattiliitto MAL (2021, 2022)

- Aspa-säätiö (2021)

- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, henkilöstö (2021)

- Vaasan kaupunki, Vaasan kansalaisopisto Alma, opetushenkilöstö (2019)

Selkokirjakoulutus

Mitä?

Selkokirjakoulutus tarjoaa läpileikkauksen uusimpiin kotimaisiin selkokirjoihin. Koulutuksessa pohdimme, miten selkokirjoja voi käyttää kirjavinkkauksessa, lukuryhmissä, sekä lukemaan tottumattomien parissa, esimerkiksi kirja- ja tekstipajoissa. Tutkimme myös miten selkokirjoilla voidaan auttaa lukemisen haasteiden kanssa painivia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutus sisältää myös konkreettisia selkokirjojen ja sanataiteen yhdistäviä hauskoja harjoitteita, joita osallistujat pääsevät yhdessä tekemään.

Kesto?

Kaksi tuntia

Kenelle?

Kirjastojen, maahanmuuttajapalveluiden, koulujen ja päiväkotien henkilökunta, vammais- ja vanhuspalveluiden henkilökunta, nuorten ja aikuisten aktivointipalveluiden henkilökunta, lukemiseen keskittyvien hankkeiden työntekijät jne.

Koulutuksesta sanottua:

"Osallistujat saivat paljon tietoutta ja aihe selvästi kiinnosti heitä. Pyydän sinua ensi vuonnakin puhumaan seuraavalle ryhmälle." (Sari Mäkinen-Laitila, lehtori, opinto-ohjaaja, Seinäjoen AMK).

Selkokirjakoulutukset:

- AKE-Oulu (2022)

- AKE-Lappi, AKE-Lahti, AKE-Savo, AKE-Varsinais-Suomi (2021)

- Keski-kirjastot, Keski-Suomi (2021)

- Vaasan seudun kirjastot (2021)

- Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kirjastoalan opiskelijat (2020, 2021, 2022)

- Eepos-kirjastot (2020)

- Turun kaupunginkirjasto (2019)                                                       

Sanataideohjaus

Mitä?

Sanataideohjausta niin kansalaisopistoissa, kouluissa kuin työyhteisöissäkin. Olen ollut sanataideohjaajana mukana myös sekä lapsille että aikuisille suunnatuissa hankkeissa. 

Suunnittelijaopettaja, kaivataanko opistonne kurssiohjelmaan kirjoittamisen viikonloppukurssia tai koko lukukauden kestävää kirjoittamisen opetusta? 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, haluatko oppitunnillesi erilaisen kirjoittamisen pajan? 

Nuorten sekä aikuisten parissa työskentelevä, voisiko sanataide olla osana kuntouttavaa toimintaa? 

Tyky-toiminnasta vastaava, olisiko hauska virkistää työkavereiden mieltä rennolla ja lyhyellä kirjoituspajalla?

Minulla on kokemusta kaiken ikäisten sekä kaiken tasoisten kirjoittajien ohjaamisesta. Sanataidetta voi tehdä myös ilman kirjoittamista. Räätälöin mielelläni toiveesi mukaisen kirjoittamisen kokonaisuuden joko luovan tai omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ympärille. Voit myös ehdottaa aihepiiriä.

Kesto?

Sopimuksen mukaan

Kenelle?

Meille kaikille

Sanataideryhmiä:

Vaasan kansalaisopisto Alma (2017-2019, 2020-2021)

-Luovakirjoittaminen, omaelämäkerrallinen kirjoittaminen sekä lasten kirjoittamisen pajat (9-12 -vuotiaat)

Seinäjoen kansalaisopisto (2018-2019) 

-Luova kirjoittaminen   

Kauhajoen kansalaisopisto (2018-2021)

-Luovakirjoittaminen, elämäkerrallinen kirjoittaminen                                        


HANKKEET

- Lähikset tutummaksi -hanke, sanataidetta Seinäjoen lähikirjastoissa (2022)

- Selkotarinan voima -hanke, sanataidetta Kyrönmaan ikäihmisille palvelukoteihin. Etelä-Pohjanmaan maakuntarahaston tukema oma hankkeeni. (2021) (Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö, Ylistaro)

- Nuoret kirjastoon nyt! -hanke, Vaasan kaupunki (2021) (yläkoulujen S2-oppilasryhmät)

- Maakunnalliset mahdollisuudet -hanke, lastenkulttuuri, Etelä-Pohjanmaan maakunta (2021), (0. - 6- luokkalaisten sanataidepajat)

- Lasten lukutaitohanke (2021), (0.-2. luokkalaisten sanataidepajakokonaisuus), Laihian kunta, Kauhajoen kaupunki

- Voimaa arkeen -hanke, (omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, kokemusasiantuntijakoulutus), (2020-2022) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

- Lukutohtori -hanke (2018), (lasten lukutaito) Seinäjoen kaupunginkirjasto  

-  Voimaannuttavat runot ja tarinat -hanke (2018), (luova kirjoittaminen) Seinäjoen kaupunginkirjaston lähikirjastot

 - Naisten ääni -hanke (elämäkerrallinen kirjoittaminen) (2017), Vaasan kansalaisopisto Alma


    

Kysy lisätietoa, pyydä tarjous tai kommentoi